CONTACT

 

 

THE COUNCIL OF BOTANIC GARDENS AND ARBORETA IN POLAND

 

 Sosnowa 5 Street

43-190 Mikołów, POLAND

www.robia.pl 

   

e-mail: radaogrodow@robia.pl

Phone: +48 327797602