MANAGEMENT

 Pictured from left: Jerzy Puchalski, Justyna Wiland-Szymańska, Paweł Kojs, Grażyna Szymczak, Damian Matynia

 

THE MANAGEMENT BOARD OF THE COUNCIL OF BOTANICAL GARDENS IN POLAND  

CHAIRMAN

 

  

 dr Paweł Kojs

 

 

Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

VICE-CHAIRMAN

 

 prof. dr hab. Jerzy Puchalski

 

    

   

PAN Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie  

 

  

  

VICE-CHAIRMAN                  

   

 dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM

 

 

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

SECRETARY                     

  

 dr Grażyna Szymczak

 

 

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  

MEMBER OF THE BOARD

 

 dr Dorota Mańkowska

 

 

Naczelnik Ogrodu Botanicznego w Łodzi

  

MEMBER OF THE BOARD

  

 mgr inż. Czesław Kozioł 

 

 

Dyrektor Leśnego Banku Genów Kostrzyca

*cadency 2016-2019